Företagsledare har ”otroligt stort” förtroende för revisions- och redovisningsbranschen

Förtroendet för revisorer och redovisningskonsulter är urstarkt bland företagsledare och politiker. Det visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av branschorganisationen FAR.

”Det höga förtroendet för revisions- och redovisningsbranschen bland politiker och företagsledare står sig på en hög nivå. Bland företagsledare ökar också förtroendet från redan otroligt höga värden. 94 procent av företagsledarna svarar att man har stort förtroende för branschen. Bland politikerna är det 95 procent som har stort förtroende”, säger Erik Lundbom på Kantar Sifo på FAR:s webbplats.

FAR låter varannat år göra förtroendemätningar. De tidigare gjordes 2019 och 2017. Den nya genomfördes i maj 2021. Kantar Sifo har gjort telefonintervjuer med 300 företagsledare från företag och 100 telefonintervjuer med riksdagsledamöter och ordföranden i kommunstyrelser. Kantar Sifo har även pejlat förtroendet hos allmänheten via sin onlinepanel med drygt 1 000 svarande. Även andra yrkesgrupper är med i studien.

De yrkesgrupper som har störst förtroende hos företagsledare är läkare, därefter poliser och på tredje och fjärde plats revisorer och redovisningskonsulter. Förtroendet för skatterådgivare har ökat markant i årets undersökning. Hos politiker är det också läkare och poliser som har högst förtroende med domare på tredje plats följt av revisorer. Allmänheten har störst förtroende för läkare, poliser och domare. 53 procent av allmänheten har stort förtroende för revisions- och rådgivningsbranschen och drygt 80 procent uppger att nyttan med revision är stor inom såväl privata företag som offentlig verksamhet och i kommuner.

Källa: FAR

Martin Hammarström

[email protected]