Tony Sjölund

Från PwC till Edlund & Partners

Edlund & Partners i Östersund tar in den auktoriserade revisorn Tony Sjölund. Sjölund kommer senast från PwC där han tjänstgjort i tio år, varav drygt fyra år som auktoriserad revisor.