Tobias Bjurling

PwC-alumn ny CFO för Svevia

Tobias Bjurling har utsetts till ny CFO i statliga Sveviakoncernen, som bygger och underhåller bland annat vägar. Han kommer närmast från rollen som chefscontroller i Bonava.

Tobias Bjurling startade som revisor på PwC och har lång erfarenhet från ledande ekonomibefattningar i NCC- och Bonavakoncernen. Han tillträder sin nya tjänst under kvartal fyra 2019.

Bjurling efterträder Åsa Neving, men det framgår inte av pressmeddelandet vad hon ska göra härnäst.