Thomas Sageland

Från PwC till Security Solution

Sedan december 2017 är Thomas Sageland verksam vid Security Solution, ett Göteborgsbaserat konsultbolag inom informations- och IT- säkerhet. Enligt ett pressmeddelande kommer han att arbeta som underkonsult med eget bolag. Sageland har över 15 års erfarenhet av säkerhetsbranschen och kommer närmast från PwC där han var ansvarig för affärsområde Cyber Security i sydvästra Sverige. Den senaste tiden har han haft fokus på tekniska lösningar för att implementera GDPR i större organisationer.