Svante Forsberg

Deloittepartner blir fristående rådgivare

Topprevisorn och Deloittedelägaren Svante Forsberg har låtit avregistrera sig som auktoriserad revisor. Han vill dock inte pensionera sig utan övergår till egen konsultverksamhet.

”Jag kommer att jobba som rådgivare och med styrelsearbete. Är bland annat ordförande för Styrelseakademien och intresserad av självregleringsfrågor, sitter i styrelsen för självregleringsorganet ‘Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden’ och i Nasdaqs disciplinnämnd”, skriver han till Revisionsvärlden.

Forsberg fyller 67 år senare i år. Han var som Deloittepartner knuten till verksamheten Risk Advisory Services och som revisor inriktad på finansbolag. Han var exemeplvis under många år påskrivande revisor för Skandiakoncernen. Han blev även uppmärksammad när han tillsammans med före detta justitierådet Johan Munch gjorde en oberoende granskning av hur SCA:s ledning jagat och nyttjat bolagets affärsflyg.

Svante Forsberg var Deloittes styrelseordförande mellan åren 2001-2015 och var under åren 2008-2010 ordförande för FAR. Han är även intresserad av ägarstyrningsfrågor och tog 2005 initiativ till priset Guldklubban.