Sandra Gadd

Deloittealumn till Hövdings styrelse

Hövding Sverige AB (publ):s valberedning föreslår Sandra Gadd till styrelsen. Sandra Gadd är civilekonom med bakgrund som auktoriserad revisor och konsult på Deloitte och är sedan 2019 CFO på e-handelsföretaget Boozt. Även Petr Zhukov föreslås ta plats i styrelsen. Nästa ordinarie bolagsstämma hålls den 6 maj 2021.

Valberedningen föreslår omval av styrelseordförande Fredrik Arp samt ledamöterna Tony Grimaldi och Helen Richenzhagen.

Hövding säljer uppblåsbara skydd och har sedan 2015 aktien noterad på Nasdaq First North Growth Market.