Roland Sigbladh

Srf konsulternas chef tar plats i insynsråd

Srf konsulternas förbundsdirektör Roland Sigbladh har blivit invald i Bolagsverkets insynsråd som är myndighetens rådgivande organ.

Bolagsverket leds av generaldirektör Annika Stenberg, som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Vid sidan av generaldirektören finns insynsrådet som kan sägas fylla samma funktion som en styrelse, dock med begränsat ansvar.

”Vi har redan idag en bra samverkan med Bolagsverket och jag hoppas kunna utveckla denna samverkan ytterligare i och med platsen i insynsrådet”, säger Roland Sigbladh till den egna tidningen Konsulten.

Övriga medlemmar i insynsrådet är:

  • Fredrik Rosengren, Skatteverket
  • Katarina Tidén, Ekobrottsmyndigheten
  • Joakim Sundén, Joakim Sundén Consulting AB
  • Anne Bryne, Ekonomistyrningsverket
  • Stefan Pärlhem, Bokföringsnämnden

Källa: Konsulten