Petter Lindkvist

PwC-alumn blir CFO på taxibolag

Taxikoncernen Cabonline har utsett Petter Lindkvist till ny CFO (finansdirektör) från första juni. Petter har varit tillförordnad CFO sedan december 2020 och kommer att fortsätta ingå i koncernledningen skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Lindkvist började i bolaget 2017 och har succesivt utvecklats i olika roller, bland annat som chefcontroller. Han har tidigare erfarenhet som analytiker på PwC med fokus på finansiell due diligence.