Peter Lindstrand

Ny ordförande för FAR:s skattegrupp

Lindstrand. Foto: Knut Koivisto

Den 1 juni tog Peter Lindstrand över rollen som ordförande för FAR:s Strategigrupp Skatt, efter Magnus Larsson som gick i pension. Det skriver tidningen Balans.
Lindstrand är sedan 25 år skatterådgivare på PwC och har varit auktoriserad skatterådgivare de senaste tio åren. Han har också suttit i Strategigrupp Skatt i drygt två år, innan han blev ordförande.
I en intervju med Balans tar han upp DAC6, en skyldighet för skatterådgivare att i vissa fall rapportera sina kunder till skattemyndigheten.

”Vi jobbar fortfarande med att i samtal med Skatteverket få fram tydliga riktlinjer och på andra sätt mejsla ut exakt vad som gäller inom DAC6 … Hos våra medlemsföretag finns arbetsgrupper och specialister som jobbar aktivt med tolkningen av reglerna. DAC6 tolkas inte alltid på samma sätt i de länder vi verkar i. Det är också intressant att långt färre arrangemang hittills har rapporterats än vad Skatteverket och lagstiftaren förväntat sig”, säger Peter Lindstrand till Balans.

Han säger att medietrycket i skattefrågor gör det lätt att gå fel i diskussionerna.

”Det har ibland framförts en uppfattning att skatterådgivaren är en möjliggörare för företag att undvika betala den skatt de ”borde”. Det är inte det vi gör och står för – och det tycker jag att vi förmedlar på ett bra sätt”, säger Peter Lindstrand till Balans.