Per Jagraeus

Från EY till Envirotainer

Per Jagraeus lämnar yrket som auktoriserad revisor för en tjänst som Business Controller på Envirotainer, ett bolag som huvudsakligen ägnar sig åt paketering och transport av temperaturkänsliga läkemedel.  Jagraeus kommer senast från EY i Stockholm, där han tjänstgjort som bland annat Senior Auditor och Audit Manager.