Patrik Lavstrand

Från KPMG till Västtrafik

Patrik Lavstrand, tidigare auktoriserad revisor, lämnar både KPMG och yrket som revisor bakom sig efter drygt åtta år i tjänst. Lavstrand antar nu rollen som redovisningschef på Västtrafik.