Johanna Palm

Från Odd Molly till Happy Socks

Johanna Palm slutar som som Vice VD och CFO för börsnoterade klädsäljaren Odd Molly. Hon har fått ett nytt uppdrag på branschkollegan Happy Socks, enligt ett pressmeddelande. Johanna Palm har sex månaders uppsägningstid och kommer att lämna Odd Molly senast under juli 2021. Bolaget har inlett processen med att utse efterträdare.

Johanna Palm kom till Odd Molly i april 2016 som bolagets CFO och har sedan maj 2019 även innehaft rollen som Vice VD.