Mustafa Aljumaili

Dataexpert till KPMG

Mustafa Aljumaili är ny Senior Data Engineer på KPMG.

”Nya möjligheter och behov på marknaden innebär också att vi ständigt breddar vår mix av kompetenser, för att genom tvärfunktionella samarbeten stötta våra kunder på bästa sätt”, skriver KPMG på sin webbplats.

Mustafa Aljumaili är dataanalytiker och doktor (PhD) i Computer Science från Luleå tekniska universitet.