Miriam Sefo

Nyanställd på Certe Revision

Miriam Sefo har anställts på Certe Revison som revisor. Sefo är nyutexaminerad ekonom som genomfört sina studier vid högskolan i Gävle samt Stockholm Universitet. Även Jonas Lindberg är nyanställd revisor på byrån.

”Vi är glada över att hälsa Miriam och Jonas välkomna till Certe Revison. Rekryteringen av dem är en viktig del i byråns utveckling, strategi och tillväxt, dels för att möta våra befintliga kunders ökade behov samt att kunna hälsa och ta emot fler nya kunder. ” säger Certe Revisions verksamhetschef Claes Sjöblom.