Mattias Nilsson

Från EY till Revisorerna i Syd

Auktoriserad revisorn Mattias Nilsson verkar sedan årsskiftet vid Malmöbyrån Revisorerna Syd, där han blivit delägare. Han kommer från EY i samma stad där han arbetat i 9 år, enligt Linkedin.