Mats Frisk

Från KPMG till Foxway

Mats Frisk rekryteras som ny CDO på Foxway, ett företag som jobbar med hållbara IT-tjänster och återvinning av elektronik. Han kommer närmast från KPMG där han har arbetat som Head of Strategic Alliances and Partnership sedan 2019. Enligt Foxway är rekryteringen ett led i deras satsning på digital transformation som ska ledas av Mats Frisk.