Martina Johansson

Från PwC till BDO

Auktoriserade revisorn Martina Johansson har rekryterats till BDO i Nyköping. Hon kommer närmast från PwC i Stockholm, där hon arbetat i cirka 10 år med framför allt medelstora bolag.