Marlene Olsson

Från KPMG till Hushållningssällskap

Marlene Olsson lämnar sin roll som auktoriserad revisor på KPMG och blir redovisningsansvarig på Hushållningssällskapet Västernorrland, en av 17 oberoende medlemsorganisationer som arbetar för att utveckla landsbygden. Olsson arbetade närmare 10 år på KPMG.