Marina Stubbing

Från Accountor till Allians

Marina Stubbing är ny verksamhetschef på Allians Revision & Redovisning i Järfälla norr om Stockholm. Enligt företagets webbplats kommer hon bland annat att arbeta med tillväxtstrategier och digitalisering. Stubbing kommer närmast från Accountor, där hon var Business Area Manager med ansvar för över 100 konsulter. Allians har 35 medarbetare på kontor i Järfälla, Stockholm (södra) och i Visby.