Maria Gustavsson

Från EY till PA Consulting

Maria Gustavsson, rekryteras från EY till managementkonsultföretaget PA Consulting, där hon blir partner och kommer att fokusera på rådgivning till finanssektorn.

”Sektorn står inför kostnadstryck inom vissa delar, där man samtidigt har en backlog i införandet av både compliance och affärsinitiativ”, säger Maria Gustavsson till nättidningen Realtid.

Maria Gustavsson har de senaste nio åren verkat som konsult på EY, där hon varit teamledare med titeln director. Hon har även arbetat på Capgemini.