Lena Joelsson

EY-alumn får styrelseuppdrag

Under Berotecs årsstämma i december valdes Lena Joelsson (och styrelseproffset Jonas Ivarsson) in som nya ledamöter i Berotecs styrelse. Lena Joelsson har under de senaste 20 åren verkat på EY med fokus på offentlig sektor. Hon var parter och slutade i december, enligt Linkedin. Hon har även varit HR-chef och vice vd på Kulturhuset Stadsteatern. Idag är hon partner på Gaia Leadership.
Berotec är ett konsultbolag, etablerat år 2000. De arbetar med teknikutveckling, verksamhetsutveckling och IT. Berotec har 200 konsulter på kontor i Stockholm, Linköping, Göteborg, Karlstad, Västerås, Uppsala och Örebro.