Kristoffer Nordström

Exrevisor blir CFO

Medicinteknikbolaget XVIVO Perfusion AB (publ) meddelar att bolagets CFO Christoffer Rosenblad har utnämnts till en nyinrättad tjänst som Chief Operating Officer, COO. Ny CFO blir Kristoffer Nordström, XVIVOs nuvarande ekonomichef. Förändringarna träder i kraft den 1 december 2020. Christoffer Rosenblad kvarstår även som Vice VD med ansvar för Investor Relations.
Kristoffer Nordström har varit anställd på XVIVO i tre år var dessförinnan auktoriserad revisor på KPMG.

”Kristoffer har under sin tid på XVIVO ansvarat för flera av de uppgifter som faller på en CFO i ett noterat bolag. Han är därför redo att anta rollen som CFO fullt ut”, skriver vd Dag Andersson i ett pressmeddelande.

XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm