Kristian Stensjö

Ny ordförande i examensråd för revisorer

Lena Möllerström-Nording, erfaren revisor och tidigare ordförande för Grant Thornton, lämnar sin plats som ledamot och ordförande i Revisorsinspektionens examensråd. Det skriver RI på sin webbplats. Som ny ordförande har Kristian Stensjö utsetts. Kristian Stensjö är auktoriserad revisor vid Deloittes kontor i Göteborg och sedan år 2013 ledamot i rådet. Som ny ledamot i rådet har Mia Rutenius, auktoriserad revisor på Grant Thornton, förordnats. RI:s examensrådet hanterar frågor som rör utbildning och examinering av revisorer.