Jonathan Bexelius

EY-alumn blir CFO i fastighetsbolag

Jonathan Bexelius blir ny CFO i Atella Fastigheter AB (publ) och kommer att sitta i bolagets koncernledning. Han ersätter tidigare CFO Emelie Gentele. Bexelius kommer närmast från TK Development där han arbetade som ekonomichef och var tidigare auktoriserad revisor på EY i 11 år.

”Jonathans erfarenhet och kompetens inom finansiering blir ett viktigt tillskott till vår fortsatta utveckling” säger Lucas Lihnell, VD Atella Fastigheter, i ett pressmeddelande.

Bexelius kommer tillträda tjänsten den 15 augusti. Atella Fastigheter har gett ut en obligation som handlas på Nasdaq First North Bond Market.