Jonas Linberg

Nyanställd på Certe Revision

Jonas Lindberg har anställts på Certe Revison som revisor. Lindberg är nyutexaminerad ekonom från Handelshögskolan i Karlstad. Även Miriam Sefo är nyanställd revisor.

”Vi är glada över att hälsa Miriam och Jonas välkomna till Certe Revison. Rekryteringen av dem är en viktig del i byråns utveckling, strategi och tillväxt, dels för att möta våra befintliga kunders ökade behov samt att kunna hälsa och ta emot fler nya kunder. ” säger Certe Revisions verksamhetschef Claes Sjöblom.