Johanna Öhlin

Blir expert på Europeiska revisionsrätten

Johanna Öhlin, finansiell revisor på Riksrevisionen, påbörjar en så kallad sekundering (secondment på engelska) under två år på Europeiska revisionsrätten. Det skriver tidningen Balans och hänvisar till LinkedIn.
”Jag har blivit antagen som nationell expert och kommer att jobba på en avdelning som inriktar sig på finansiering och administration för den Europeiska unionen. Jag kommer främst att arbeta som finansiell revisor och granska den konsoliderade årsredovisningen för EU. Jag kommer delvis även att granska regelefterlevnad”, säger Johanna Öhlin på Linkedin.