Johanna Edman Lundin

Återvänder till Mazars

Johanna Edman Lundin återvänder till revision, Mazars och kontoret på Ideon i Lund. Hon har under en kortare period arbetat som controller på Alfa Laval i samma stad.