Jimmy Larsson 

Hushållningssällskapet rekryterar från LRF Konsult

Jimmy Larsson är sedan februari nationell affärsutvecklare på Hushållningssällskapet. Det är en nyinrättad tjänst med syfte att till exempel utveckla nya tjänster.

”Det handlar också om omvärldsbevakning, se vilka behov Hushållningssällskapets kunder har i dag och framåt, hitta nya samverkansformer mellan hushållningssällskapen och även med externa parter”, skriver Lantmannen.

Jimmy Larsson har tidigare jobbat 18 år på LRF Konsult, bland annat som segmentschef Skog & Lantbruk.