Jim Forsberg

Exrevisor blir CFO på GIAB

Exrevisorn Jim Forsberg, med bakgrund på Grant Thornton i Malmö och som kontorschef på Mazars i Lund, blir ny CFO på Godsinlösen Nordic AB (”GIAB”).
Han kommer närmast från rollen som Head Of Internal Audit på företagsgruppen Stockforsa Invest. I samband med att Jim tillsätts som CFO blir Pia Ringius redovisningschef.
Eric Thysell utses till IR-ansvarig, med tillsättning omgående. Han har en bakgrund inom finans som analytiker och portföljförvaltare på Ericsson & Partners Förmögenhetsförvaltning AB. Inom Investors Relations har Eric tidigare arbetat som IR-ansvarig för fastighetsutvecklingsbolaget Train Alliance Sweden AB och närmast som IR-ansvarig för e-handelsbolaget CDON AB, båda noterade på Nasdaq First North Growth Market.
GIAB erbjuder lösningar för att hantera returer och reklamationer åt e-handlare, producenter och distributörer. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market (GIAB).