Jessica Jankerup

Business controller startar eget

Jessica Jankerup, Business Controller på Rusta, startar den egna verksamheten Fokusera Ekonomi AB, med säte i Täby norr om Stockholm. Bolaget kommer att erbjuda bland annat bokföring/redovisning och affärsanalys.