Jennifer Rock-Baley

EY-partner till kvinnoplattform

Jennifer Rock-Baley, auktoriserad revisor och delägare i EY, går med i jämställdhetsplattformen WizWomen. Plattformen har därmed representation från alla de fyra största revisionsbyråerna representerade i nätverket, skriver tidningen Balans.

WizWomen grundades i december 2018 av den tidigare EY-delägaren och managementkonsulten Susanne Tillqvist tillsammans med Lise Tormod, vd för Cordial.
Plattformen består av kvinnor på delägarnivå från advokat-, revisions-, kommunikations- och managementkonsultbranscherna. BDO:s vd Malin Nilsson, PwC-delägaren Helena Kaiser de Carolis och chefen för Grant Thorntons Stockholmskontor Monika Wannholm är några kända revisorer bland medlemmarna. Också Deloittekonsulten Christina Bergman och skatterådgivaren Maria Andersson på KPMG är med.

”Tillsammans kan vi utforska alternativa sätt att bedriva verksamhet på med fokus på jämställdhet, hållbarhet och transparens … Men viktigast av allt är WizWomen’s fokus på affären. Jag vill att vi ska kunna visa att branschen – om den är mer transparent, hållbar och jämställd – kan växa med lönsamhet”, säger Jennifer Rock-Baley till Balans.