Henrik Larsson

Lämnar EY för fastighetsbolag

Henrik Larsson lämnar sin tjänst på EY och blir ekonomiansvarig på fastighetsbolaget Förvaltnings AB Skräddaren. Larsson tjänstgjorde närmare tio år på EY där han arbetade som autkoriserad revisor de senaste 7,5 åren. Han har även en bakgrund hos revisionsbyrån Adrian & Partners.