Hans Naess

Exrevisor ny CFO för Heliospectra

Heliospectra AB har utsett Hans Naess till ny CFO för Heliospectra AB. Naess har agerat interim CFO sedan 24 september 2018 och tillträdde som CFO med start 1 mars 2019, enligt ett pressmeddelande. Heliospectra tar fram intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. Aktien handlas på Nasdaq First North.

Hans Naess har 30 års erfarenhet som ekonomichef på företag som CMA-CGM, Zimmer Biomet, och Global Blue. Han kommer närmast från en tjänst som ekonomichef inom Volvo Bussar. Karriären startade inom revision på PwC och EY.