Fredrik Nilsson

Från KPMG till Bonnier

Fredrik Nilsson lämnar yrket som auktoriserad revisor och går till mediejätten Bonnier. Efter drygt fjorton år på KPMG tillträdde Nilsson i början av året sin nya tjänst som affärscontroller på Bonnier Group. Han lämnar över en rad tunga revisionsuppdrag till kollegerna, bland annat miljardföretaget GE Healthcare i Uppsala, se separat artikel.