Ewa Linsäter

Exrevisor mot styrelsepost

Stora aktieägare i Spotlightbolaget Vindico Group AB, föreslår att exrevisorn Ewa Linsäter väljs till nya styrelseledamot i Bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande. Ewa Linsäter startade sin karriär som revisor hos PwC för att därefter arbeta som CFO/business controller bland annat i Ernströmgruppen AB, säkerhetsbolaget Gunnebo och Reac Group, en bolagsgrupp inom Latour Industries. Idag arbetar Ewa som CFO på det börsnoterade bolaget Elos Medtech Group.