Erik Åberg

Från PwC till Jernhusen

Erik Åberg slutar som auktoriserad revisor och börjar som koncernredovisningsansvarig på det statliga Jernhusen. Åberg lämnar nu PwC efter nio och ett halvt år på byrån, där han varit auktoriserad revisor och redovisningsspecialist.