David Johansson

Ny i Mazars styrelse

På Mazars årsstämma valdes David Johansson in i styrelsen som ny ledamot. Han är auktoriserad revisor på Göteborgskontoret och kom till Mazars i samband med byråns förvärv av Acrevi i Göteborg.