David Carlsvi

Från PwC till 2Secure

Säkerhetsrådgivaren 2Secure har rekryterat David Carlsvi från PwC, Forensic Services, för att starta affärsområdet Investigations. Det framgår av ett pressmeddelande. Bolaget ser en ökad efterfrågan på utredningar av misstänkta oegentligheter och bistånd vid förtroendekriser.

”Vi kan tydligt se att efterfrågan av externa utredningar ökar. Därför väljer vi att än mer fokusera inom detta område. På 2Secure har vi sedan starten genomfört en stor mängd utredningar och har många skickliga specialister. David Carlsvi har en lång erfarenhet av denna typ av arbete från PwC och kommer bidra till att öka vår förmåga inom utredningar, inte minst vad gäller projektledning och ekonomiska utredningar”, säger Jeanette Lesslie, vd 2Secure.

David Carlsvis affärsområde kommer att bistå kunder med rådgivning och utredningar av misstänkta oegentligheter, ekonomisk brottslighet och andra typer av förtroendekriser. Det kan exempelvis handla om förskingring, bedrägerier, mutor och korruption, intressekonflikter och informationsstölder. 2Secures visselblåsningstjänster kommer också att ingå som en del av affärsområdet.

David Carlsvi uppges ha har över 15 års erfarenhet från PwC, varav de sista sju åren som ansvarig för PwCs Forensic Services i södra Sverige. Innan dess arbetade David med intern kontroll och styrningsrelaterade frågor inom Risk Management Solutions på PwC.