Dan Brännström

Brännström kandiderar till Skandias fullmäktige

Dan Brännström, oberoende rådgivare och f.d. generalsekreterare i FAR, kandiderar till Skandias fullmäktige, pensionsjättens högsta beslutande organ. Det framgår av ett pressmeddelande. Skandia är en kundägd koncern. Fullmäktige utövar ägarfunktionen i bolaget och utser bland annat Skandias styrelse, som i sin tur fastställer strategin och utser vd.

Fullmäktige består av totalt 21 ledamöter. Valsedeln till årets val omfattar 14 kandidater som slåss om sju platser. Bland de övriga kandidaterna märks styrelseproffsen Elisabeth Thand Ringqvist och Monica Caneman.

Fram till den 15 februari 2021 har kunderna möjlighet att rösta.
Transparens: Dan Brännström är även ordförande i Revisionsvärlden.