Dan Brännström

Brännström till Skandias fullmäktige

Dan Brännström, oberoende rådgivare och f.d. generalsekreterare i FAR, är nominerad till Skandias fullmäktige, pensionsjättens högsta beslutande organ. Det framgår av ett pressmeddelande. Skandia är en kundägd koncern. Fullmäktige utövar ägarfunktionen i bolaget och utser bland annat Skandias styrelse, som i sin tur fastställer strategin och utser vd.
Fullmäktige består av totalt 21 ledamöter som utses för en treårsperiod. Bolagsstämman hålls den 6 maj.

Transparens: Dan Brännström är även ordförande i Revisionsvärldens ägarbolag.