Claes Andersson

Skattejurist till RSM

Skattejuristen Claes Andersson med lång erfarenhet från PwC och Skatteverket arbetar sedan början av året på RSM i Stockholm. Det skriver tidningen Balans och hänvisar till RSM. Andersson har arbetat med bland annat 3:12-reglerna, företagsbeskattningsfrågor samt skatte- och avtalsrelaterade frågor vid försäljningar och förvärv av företag.