Christina Strömbäck

Ny administrativ chef på RI

Christina Strömbäck är fr o m 20 mars avdelningschef på Revisorsinspektionen med ansvar för tillstånd, examination och verksamhetsstöd. Hon kommer närmast från tjänsten som administrativ chef vid myndigheten Delegationen mot segregation. Hon har även arbetat på Förvaltningsrätten som kanslienhetschef, controller på Pensionsmyndigheten samt olika uppdrag inom Kronofogdemyndigheten.
Strömbäck efterträder Kristina Rasmusson, som lämnar myndigheten för Statens historiska museer, som driver sju museer i Stockholm.