Bosse Hjalmarsson

Tidigare PwC-partner till RI

Tidigare delägaren på PwC Bosse Hjalmarsson knyts till Revisorsinspektionen som expert. Hjalmarsson har främst arbetat med revision av börsnoterade internationella koncerner. Han lämnade nyligen PwC efter 37 år och har bland annat varit ansvarig för Risk Management inom PwC, både i Sverige och internationellt. Hjalmarsson har under många år även varit ordförande i FARs Policygrupp för revision.

“Bosse kommer främst att delta i kvalitetskontroller och med expertkunskap vid den riskbaserade tillsynen och i utvecklingsarbete”, skriver Revisorsinspektionen på webbplatsen.