Björn Irle

Ny i RI:s examensråd

Auktoriserade revisorn Björn Irle är ny ledamot i Revisorsinspektionens examensråd. Irle är revisor på PwC i Stockholm och ersätter Petra Lindström som på egen begäran slutar i examensrådet. Hon arbetade på KPMG och är sedan årsskiftet Group Accounting Specialist i utbildningsföretaget Academedia, enligt Linkedin.