Åsa Zetterberg

Hon blir regeringens digitaliseringschef

Regeringskansliet har anställt Åsa Zetterberg som Chief Digital Officer, CDO. Rollen är ny i sitt slag och uppdraget är att driva på genomförandet av regeringens digitaliseringsstrategi som presenterades i våras.

”Hon kommer stödja mig i mitt arbete med att samordna insatser brett inom olika politikområden och av många aktörer för att klara konkurrenskraften, jobben, hållbarheten, välfärden och livskvaliteten, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

Åsa Zetterberg kommer närmast från jobbet som sektionschef på SKL:s avdelning för digitalisering och har även suttit med i regeringens digitaliseringsråd och digitaliseringskommission.