Anna Giotas Sandquist

Från KPMG till Eskilstuna kommun

Anna Giotas Sandquist, tidigare verksamhetsrevisor KPMG, blir ny direktör för social hållbarhet i Eskilstuna kommun enligt ett pressmeddelande från Kommunen. Den tidigare KPMG medarbetaren har varit senior konsult och verksamhetsrevisor på revisionsbyrån. Med fokus på hållbarhetsfrågor, implementering av Agenda 2030, styrning, ledning, kvalitets- och verksamhetsutveckling samt jämställdhetsintegrering. Hon har även arbetat på kommunledningsförvaltningen i Botkyrka och som samordnare av jämställdhetsintegreringsarbetet i Regeringskansliet.

”Trygghet, sammanhållning och delaktighet för alla invånare oavsett kön, bakgrund och olika livsvillkor är grunden. Jag ser fram emot att bygga vidare på tidigare erfarenheter med fokus på konkreta resultat i Eskilstunabornas vardag,säger Anna Giotas Sandquist i pressmeddelandet. Den 15 februari 2021 tillträder hon sin tjänst.