Andreas Dammert

Från EY till KPMG

KPMG har rekryterat Andreas Dammert från EY för att bli ny COO, Chief Operating Officer, för den svenska verksamheten. Andreas Dammert har en bakgrund som managementkonsult och värderingsspecialist inom Corporate Finance med uppdrag inom flera olika branscher med särskilt fokus på Private Equity och Life Science. Sedan 2011 har Dammert haft en position som Nordic Director of Operations på EY och varit en del av den svenska ledningsorganisationen.

Han har rekryterats av KPMG:s vd Magnus Fagerstedt, som även han kommer från EY.

”Andreas goda ledaregenskaper och breda erfarenhet kommer att vara till stor nytta när det gäller att stärka KPMG:s position på marknaden. Han är mycket resultatorienterad och har stor erfarnhet av att leda företag i förändring”, säger Magnus Fagerstedt, vd på KPMG Sverige, i ett pressmeddelande.

I en intervju med nättidningen Realtid säger Dammert att KPMG i Sverige står inför omställningar och att man kan agera snabbare än nätverk med mer nordisk eller internationell organisation.

”KPMG är därmed lite mer autonomt jämfört med andra stora firmor i Sverige. De strategier vi arbetar fram och verkar för kan vi anta med kortare beslutsvägar. Jag ser KPMG som ett mer snabbfotat företag, som samtidigt kan dra nytta av sitt globala nätverk, säger Andreas Dammert till Realtid.

Digitaliseringen och utvecklingen av AI-verktyg gör att KPMG kan öka kvalitén i sina kundleveranser.

”Den digitala resan är central och fundamental för vår bransch och KPMG verkar ha ett naturligt intresse av att driva utvecklingen framåt. Vår bransch präglas av ett tilltagande intresse från både kunder och medarbetare när det gäller hur det digitala kommer påverka vår omvärld. I branschen finns många som pratar om det digitala och i vissa fall är det mest buzzwords, men på KPMG jobbar man konkret med att utveckla digitala lösningar som ska hjälpa kunderna att fatta bättre beslut och därmed skapa större kundvärde”, säger Andreas Dammert till Realtid.