Fler åklagarrevisorer ska bekämpa brott

Ska "spåra, säkra och analysera pengar och andra tillgångar" från brottsbelastade personer.

Petra Lundh

Åklagarmyndigheten satsar stort på att komma åt pengar från kriminella personer. Ett exempel på det är att myndighetens finansiella utredningar ökade med 13 procent under 2020 jämfört med 2019 enligt ett pressmeddelande.

Som ett led i detta växande behov ska myndigheten nu utöka gruppen med dagens tio åklagarrevisorer och anställa ytterligare åtta personer kommande månader.

”Ett av Åklagarmyndighetens uppdrag är att begränsa vinsterna av brott och brottslig verksamhet. Med den här satsningen kan vi bli ännu bättre på det. Jag är glad att myndighetens ekonomi nu tillåter att vi anställer fler åklagarrevisorer”, säger riksåklagare Petra Lundh.

Dessa revisorer har fokus på en så kallad ”finansiell utredning” och biträder åklagare genom att spåra, säkra och analysera pengar och andra tillgångar som brottsbelastade personer misstänks ha tillförskansat sig på olaglig väg. Detta görs genom en kartläggning av offentliga uppgifter så som tillgångar, inkomster, skulder och annat inom personens ekonomi.

”Vi revisorer hjälper till med att spåra och säkra kriminellas brottsvinster, oftast från grov organiserad brottslighet. Vi biträder åklagarna i både brottsutbytesfrågor och penningtvättsfrågor. Arbetet är väldigt roligt och meningsfullt. Brott ska inte löna sig, och att bli av med pengar och tillgångar är ofta det som svider mest för de kriminella. Att vi nu blir fler kommer att göra stor skillnad”, säger Sara Jakobsson som arbetat som åklagarrevisor i sju år.

Rekryteringen gäller en rad orter runt om i landet.

Mari Louise Paulson

[email protected]