”FAR:s kvalitetskontroll sätter skräck i landets revisorer”

Jag har med intresse tagit del av debatten om FAR:s kvalitetskontroll som drogs igång av branschorganisationens tidigare chefsjurist Urban Engerstedt.

FAR:s sätt att bedriva kvalitetskontroll sätter skräck i landets hårt och seriöst arbetande revisorer till den milda grad att många hellre avsäger sig sin titel än att bli utsatt för en granskning.

Min bedömning är att kvalitetskontrollerna och det sätt som dessa är konstruerade och utförs på är den största enskilda anledningen till att antalet revisorer i landet minskat dramatiskt de senaste åren.

En revisor som blir underkänd vid en kvalitetskontroll, bör kontaktas av FAR och erbjudas hjälp med det uttalade målet att revisorn ska behålla sin titel. Hjälpen ska ske genom kontakt med en annan granskare, med god kunskap om hur en revision i ett mindre bolag skall utföras för att uppfylla de krav som idag ställs på revisorn.

Kraven på hur en revision skall utföras förändras/utökas kontinuerligt, därför är det svårt för en revisor att löpande hänga med i alla förändringar. De flesta revisorer har många uppdrag och vardagen går åt till arbete, arbete och åter arbete. Att kontinuerligt hålla sig uppdaterad gällande kraven som ställs finns det för många revisorer helt enkelt inte tid till.

Majoriteten av “underkända revisorer” är mycket seriösa och samvetsgranna som vill göra rätt, hatar mygel och hjälper småföretagarna inom tillåtna ramar samt gör stor samhällsnytta

Denna “granskare”, rekommenderad av FAR, kan se över revisorns sätt att arbeta, komma med goda råd och anvisningar, och på så sätt hjälpa (mot ersättning) den underkände revisorn upp på banan igen.

Efter en tid kan FAR göra en “omkontroll”. Om revisorn fortfarande efter denna hjälp inte klarat målen då är hen kvalificerad för RI.

Antalet revisorer minskar både genom att viljan hos unga att bli och att vissa äldre revisorer hellre avsäger sig sin titel än att utsättas för kvalitetskontroll när de börjar nå pensionsålder. Viktig erfarenhet och kompentens går till spillo.

Det är inte speciellt anmärkningsvärt att få unga numer siktar på en revisionsbana. Vem vill ha ett yrke där ens egen branschorganisation skickar ut granskare som kan haka upp sig på petitesser eller missuppfatta en utförd granskning och därigenom underkänna. Ibland med facit att revisorn förlorar sin titel eller ser sig om efter annat arbete?

Många unga pratar naturligtvis med sina äldre kollegor/mentorer och har full koll på hur det kan gå till. Är det då inte mycket säkrare att t.ex. nappa på ett erbjudande från någon större än att i framtiden utsätta sig för kvalitetskontroller vart femte år med osäkert resultat.

FAR bör ha som främsta mål att hjälpa sina medlemmar att vara kvar i skrået och se till att unga människor vill ta på sig rollen som revisor, samt att arbeta för att så många aktiebolag som möjligt skall ha revisor. Inte som idag, sätta krokben för oss revisorer, så att vi känner oss tvingade att avsäga oss uppdrag för att vi inte hinner uppfylla de digra krav som ställs på oss gällande hur revisioner skall utföras.

Björn Sténson, auktoriserad revisor och FAR-medlem

 

PS: Jag ringde en gång till FAR för att få råd om huruvida jag skulle skicka ett ärende till Ekobrottsmyndigheten eller inte. FAR kunde inte (ville inte?) svara utan skickade mig vidare till Revisorsinspektionen. RI vägrade svara för att det kunde bli ett tillsynsärende om jag gjorde fel. Tack för hjälpen!

Åsikterna i artikeln är skribentens egna. Vill du också skriva i Revisionsvärlden? Mejla!

Tidigare artiklar om kvalitetskontroll:

Kvalitetskontroll av revisorer – tveksamt om FAR ska vara ”angivare”

FAR:s chefsjurist: Kvalitetskontrollen fungerar bra

”Bra att yrkesarbetande revisorer gör kontrollen”

Martin Hammarström

[email protected]