FAR:s chefsjurist: Kvalitetskontrollen fungerar bra

FAR:s tidigare chefsjurist Urban Engerstedt skrev nyligen en krönika i Revisionsvärlden med rubriken: Kvalitetskontroll av revisorer – tveksamt om FAR ska vara ”angivare”. Här svarar branschorganisationens nuvarande chefsjurist.

Urban Engerstedt skriver i en artikel i Revisionsvärlden (publicerad 14 september) att FAR antingen bör pausa eller lägga ner sin kvalitetskontroll av revisionsverksamhet.

Maria Lantz

Vi delar inte den oro Urban Engerstedt uttrycker i artikeln. Tvärtom menar vi att kvalitetskontrollen fungerar bra, i självregleringens anda. Som branschorganisation ser vi också ett värde i att vara delaktiga och därmed kunna vara med och påverka genomförandet av kvalitetskontrollen.

Vi ser alltså ingen anledning att genomföra några förändringar av systemet för kvalitetskontroll utifrån det som framförs i artikeln.

Maria Lantz
Chefsjurist FAR

 

Revisionsvärlden har även försökt få Revisorsinspektionen att replikera, men myndighetschefen Per Johansson skriver i ett mejlsvar: ”Vi avböjer denna gång då artikeln främst adresserar FAR och deras kvalitetskontroll av sina medlemmar”.

Vad tycker du om kvalitetskontrollen? Gör Revisionsvärldens läsarenkät.

Martin Hammarström

[email protected]